Home Liên hệ

Liên hệ

BAN BIÊN TẬP TRUYỀN HÌNH NHÂN ĐẠO

–         Địa chỉ: 68 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội – Việt Nam

–         Website: Nhandaovtv.vn

Email: truyenhinhnhandaovtv1@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipcaunhanaivtv1

  • Phòng Giám đốc : Nhà báo Phạm Văn Hà – Giám đốc – Trưởng ban

SĐT: 024.39447020

Mobile: 0906655440;   0978822555

Email: nhabaominhha@gmail.com

  • Phòng Biên tập và Sản xuất chương trình: Nhà báo Vũ Sơn Long – Trưởng phòng

SĐT: 0243.9449871

Mobile: 0913319866

Email: sonlongvtvnd@gmail.com

  • Phòng Tổ chức – Tổng hợp : Đinh Thị Thúy – Trưởng phòng

SĐT : 02439445305

Mobile: 0983653459

Email: minhthuythnd@gmail.com

  • Phòng Kế toán : Nguyễn Đường Tài – Kế toán trưởng

SĐT: 02439447021

Mobile: 0913003124

Email: nguyenduongtai@gmail.com

 

  • Văn phòng Đại diện Truyền hình Nhân đạo tại phía Nam

Địa chỉ: 201 – Nguyễn Thị Minh Khai – Quận I – TP HCM

Trưởng VP ĐD : Nhà báo An Văn Cảnh

Mobile: 0913327826

Email: ancanhvtv@gmail.com

  • Văn phòng Đại diện Truyền hình Nhân đạo khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Địa chỉ: 541/1 Đường Núi Thành – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng

Email: truyenhinhnhandaomientrung@gmail.com

Trưởng VPĐD : Nhà báo Nguyễn Văn Chính

Mobile: 0913103831

Email: chinhvtvdn@gmail.com