ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ san sẻ gánh nặng cho người lao động VTV1 Ngày 28.11.2022
Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ quan trọng hỗ trợ san sẻ gánh nặng chi phí cho người lao động trong thời gian chờ tìm kiếm công việc mới. Thời gian qua, BHTN đã phát huy được tính hiệu quả , khẳng định tính thiết yếu và nhân văn của chính sách BHXH nói chung.