ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế

BHXH - Quyền lợi lâu dài cho người lao động
TP.HCM đang trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19, việc đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động được các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tăng cường triển khai thực hiện, giúp người lao động tiếp tục an tâm làm việc.