ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế

BHXH tây ninh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn
Chính sách bảo hiểm y tế là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đảm bảo cho mọi người dân được thụ hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe khi không may ốm đau, bệnh tật. Trong những năm qua, việc thực hiện các chính sách trong lĩnh vực BHYT cho người dân, nhất là cho các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc, vùng biên giới luôn được lãnh đạo ngàng BHXH quan tâm, chỉ đạo kịp thời