ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế

BHXH tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện
BHXH, BHYT là 2 chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Thấy rõ ý nghĩa quan trọng của vấn đề này, 2 năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid19, BHXH tỉnh Điện Biên đã có nhiều giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh côbg tác tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân hiểu và tự tham gia chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.