ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế

BHXH tỉnh Nghệ An góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội
Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn với các đơn vị trực thuộc ngành Bảo hiểm xã hội VN do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên bằng nhiều giải pháp tích cực , Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã hoàn thành tốt mục tiêu “kép” của mình là phòng chống dịch bệnh an toàn và thực hiện đầy đủ các chính sách về Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện,Bảo hiểm Thất nghiệp , góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho mọi đối tượng đang sinh sống trên địa bàn