ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế

BHXH tự nguyện- chỗ dựa tin cậy cho người già khi hết tuổi lao động tại Tây Ninh
BHXH tự nguyện là 1 chính sách ưu việt và đầy tính nhân văn của Đảng, Nhà nước dành cho người lao động tự do để họ có thể hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Tây Ninh