ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế

“BHXH Việt Nam: Nỗ lực - Đoàn kết - Sáng tạo - Hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022”
Năm 2022, toàn ngành BHXH Việt Nam tiếp tục thực thi nhiệm vụ trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Song dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các bộ, ban, ngành; toàn Ngành đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích quan trọng, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao; người dân, doanh nghiệp tin tưởng, hài lòng.