ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Biểu dương 100 điển hình về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Cuộc sống tươi đẹp

Nguồn tin www.nhandaoonline.vn

11:01 - 15/05/2023

Sáng 11/5, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Sáng 11/5, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà, sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố tiếp tục được nâng lên rõ rệt.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, các cấp ủy đã thể hiện sự đồng bộ, kịp thời, tạo được những điểm nhấn nổi bật mang lại hiệu quả cao.

Biểu dương 100 điển hình về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 07 về “Một số giải pháp đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Nghị quyết 07 đã khơi dậy ý chí và khát vọng phát triển, sức mạnh nội sinh, nguồn động lực tinh thần thúc đẩy sự phát triển của thành phố Cảng.

Đồng thời, Hải Phòng cũng tạo được dấu ấn riêng với việc xây dựng, triển khai Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng” và cụ thể hóa thành các Chuyên đề cho từng năm.

Tại thành phố đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả về kinh tế-xã hội, có sức cảm hóa, thuyết phục và lan tỏa cao trong các tầng lớp nhân dân…

Cùng với đó, công tác tuyên truyền “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai sâu, rộng, hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến trong phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là người đứng đầu, lãnh đạo các cấp.

Tại thành phố đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả về kinh tế-xã hội, có sức cảm hóa, thuyết phục và lan tỏa cao trong các tầng lớp nhân dân…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố trong triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, sáng tạo, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phát huy tinh thần trách nhiệm cùng bàn và xác định những giải pháp đúng đắn, thiết thực, cụ thể, nhằm sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại, để việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực chất.

Cùng với đó, các các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị gắn với nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Biểu dương 100 điển hình về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, thường xuyên và chú ý lựa chọn điểm nhấn phù hợp nhằm tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành động lực tinh thần, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới.

Mặt khác, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan báo chí cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, những gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo làm nhân tố cổ vũ, động viên, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phải thường xuyên sâu sát cơ sở, trân trọng, lắng nghe và tạo mối liên hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; lấy kết quả công việc, sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng, thước đo để đánh giá chất lượng tổ chức, bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên…

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố đã Quyết định tặng Bằng khen của cho 37 tập thể và 63 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Nhân dịp này, các đại biểu đã bấm nút phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”. Đồng thời trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” TP. Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025.

T/H