ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội sơ kết tình hình triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Nguồn tin laodongxahoi.net

16:17 - 17/10/2022

(LĐXH) - Trong 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn có nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội sơ kết tình hình triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 13/10/2022, Chi nhánh  Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng chí Lê Thị Đức Hạnh – Phó Tổng Giám đốc NHCSXH kiêm Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội Chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Ban lãnh đạo Chi nhánh, Trưởng, phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ và Giám đốc các phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện, thị xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 của Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội.  Dưới sự chủ trì của Giám đốc Chi nhánh, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận các giải pháp để tổ chức triển khai tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm trên địa bàn.

Theo báo cáo của Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội: Trong 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn có nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH, sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐND, UBND Thành phố, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Hà Nội, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Đến ngày 30/9/2022, tổng nguồn vốn hoạt động tại Chi nhánh đạt 12.792 tỷ đồng, tăng 968 tỷ đồng so với năm 2021. Trong đó, Nguồn vốn nhận ủy thác của  ngân sách thành phố đạt 5.634 tỷ đồng, tăng 926 tỷ đồng so với đầu năm; nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách quận, huyện, thị xã đạt 737 tỷ đồng tăng 97 tỷ đồng so với đầu năm với 29/30 đơn vị cấp huyện đã chuyển vốn ủy thác sang NHCSXH.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Chi nhánh đã giải ngân cho hơn 97.500 lượt khách hàng vay vốn, trong đó tập trung chủ yếu ở một số chương trình tín dụng như cho vay giải quyết việc làm (GQVL) trên 70.700 lượt khách hàng, góp phần thu hút trên 77.800 lao động; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường (NS&VSMT)  trên 25.500 lượt hộ, hỗ trợ cải tạo và xây mới trên 51.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh; cho vay 105 lượt người sử dụng lao động để trả lương phục hồi sản xuất cho 38.905 lượt lao động; cho vay mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến cho 215 học sinh, sinh viên; cho vay đối với 133 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chi nhánh  Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội sơ kết tình hình triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1.

Đồng chí Lê Thị Đức Hạnh – Phó Tổng Giám đốc NHCSXH

kiêm Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Tăng trưởng dư nợ tín dụng 9 tháng đầu năm tập trung tại các chương trình: GQVL tăng 1.366 tỷ đồng , NS&VSMT tăng 195 tỷ đồng, cho vay NSDLĐ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP số tiền 66 tỷ đồng.  Doanh số thu nợ đạt doanh số thu nợ đạt 3.627 tỷ đồng, bằng 79% doanh số cho vay.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 30/9/2022 đạt 12.746 tỷ đồng với trên 253 ngàn khách hàng đang vay vốn, tăng 960 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 8,1%.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chi nhánh đã thành lập và phân công các thành viên Ban chỉ đạo, tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo, phối hợp các Sở và chỉ đạo Phòng giao dịch cấp huyện rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn; Tham mưu UBND Thành phố phân bổ nguồn vốn được giao đến cơ sở, chỉ đạo xác nhận hộ có mức sống trung bình để triển khai cho vay.

Kết quả triển khai cho vay Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đến ngày 30/09/2022 đạt 110.314 triệu đồng với 1.935 khách hàng vay vốn, trong đó:

- Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm 100.000 triệu đồng với 1.724 khách hàng.

- Cho vay Nhà ở xã hội: 4.442 triệu đồng với 6 khách hàng mới.

- Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến: 1.770 triệu đồng cho 107 khách hàng với 177 học sinh, sinh viên được vay vốn.

- Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng  bởi đại dịch COVID-19: 10.685 triệu đồng với 133 khách hàng.

Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2022, Chi nhánh đã tiếp tục giải ngân cho 105 người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 38.905 người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ  số tiền 162 tỷ đồng. Lũy kế từ khi triển khai thực hiện cho vay đến nay, toàn Chi nhánh đã giải ngân cho 262 lượt NSDLĐ với tổng số tiền 324 tỷ đồng để trả lương cho 76.925 lượt người lao động; lũy kế doanh số thu nợ đạt 96 tỷ đồng. Đến 30/9/2022, dư nợ cho vay chương trình này còn 228 tỷ đồng với 105 doanh nghiệp đang vay vốn.

Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tín dụng đen và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Chi nhánh  Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội sơ kết tình hình triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 2.

Một hoạt động trọng tâm của Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội trong thời gian qua là tham mưu các cấp tổ chức tổng kết thành công 20 năm thực hiện Nghị quyết 78/2002/NĐ-CP về tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Chi nhánh  đã thành lập Ban Chỉ đạo và các Tổ công tác để chỉ đạo, hỗ trợ các Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện tham mưu UBND cùng cấp tổ chức Hội nghị tổng kết tại cấp huyện. Đến ngày 13/7/2022, 30/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 78/2002/NĐ-CP về tín dụng chính sách. Chi nhánh  đã phối hợp các Sở, ngành tham mưu UBND Thành phố tổ chức thành công  Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP cấp Thành phố ngày 26/8/2022.

Chi nhánh đã phát động các phong trào thi đua, nghiên cứu khoa học. Trong 9 tháng đầu năm đã có 1 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Chi nhánh và 15 sáng kiến được Hội đồng Thi đua khen thưởng NHCSXH Trung ương công nhận.

Bên cạnh hoạt động của chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Chi nhánh NHCSXH Hà Nội đã tích cực phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng với chuyên môn phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tham dự Hội thi nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ; đạt giải nhất toàn đoàn khu vực I, đạt giải C toàn hệ thống

Chi nhánh đã phát động cán bộ, nhân viên thực hiện tốt công tác an sinh xã hội: tặng quà 80 mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ xây nhà tình thương, tham gia chương trình hiến máu tình nguyện do Đoàn Khối Doanh nghiệp trung ương tổ chức….

Phát huy kết quả đạt được, những tháng cuối năm 2022, NHCSXH thành phố Hà Nội phát động thi đua tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực tham mưu UBND thành phố chuyển bổ sung 500 tỷ đồng ủy thác để cho vay. Tập trung giải ngân nguồn vốn tăng trưởng và vốn thu hồi, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2022, đặc biệt là chỉ tiêu kế hoạch cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền qua các phương tiện báo, đài, cổng thông tin điện tử, tổ chức chính trị xã hội, tổ tiết kiệm vay vốn và mỗi cán bộ NHCSXH phải có trách nhiệm như một tuyên truyền viên để người vay vốn hiểu về chủ chương, chính sách của Chính phủ, các chương trình tín dụng của NHCSXH, sử dụng đúng mục đích và nâng cao ý thức, trách nhiệm trả nợ của người vay vốn.

Trong 9 tháng đầu năm, Chi nhánh đã phát động nhiều đợt thi đua như thi đua nâng cao chất lượng tín dụng; đẩy mạnh huy động vốn ủy thác, vốn tổ chức và dân cư, triển khai cho vay kịp thời, hoàn thành kế hoạch dư nợ, tham mưu tổ chức tổng kết 20 năm tín dụng chính sách, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Giám đốc Chi nhánh đã tổ chức trao Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH và khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022./.

Thảo Lan