ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Tuần “Đại đoàn kết dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam”

Sự kiện nổi bật

Nguồn tin www.qdnd.vn

09:56 - 19/11/2021

11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Sự kiện do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Tuần đại đoàn kết các dân tộc là hoạt động thường niên, được tổ chức tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, là nơi quy tụ những nét đặc trưng văn hóa cơ bản nhất của 54 dân tộc anh em.

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Tuần “Đại đoàn kết dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam” - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khai mạc.  

Chủ đề Di sản văn hóa Việt Nam năm nay có ý nghĩa sâu sắc, hưởng ứng Hội nghị văn hóa toàn quốc, đồng thời biểu dương các tấm gương tiêu biểu từ cộng đồng đồng bào các dân tộc trong cả nước, tôn vinh các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc. Tuần lễ đại đoàn kết sẽ giới thiệu về những nét đẹp văn hóa truyền thống, lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang còn diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, sinh kế và đời sống nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, cùng các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chung sức, đồng lòng, quyết liệt kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, ổn định, phục hồi và phát triển sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức xã hội, phát huy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng tinh thần vững chắc đưa đất nước đi lên trên con đường hội nhập và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Đồng thời xác định rõ: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam”.

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Tuần “Đại đoàn kết dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam” - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà đại biểu dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: KHIẾU MINH 

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta, với truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết và nền tảng lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc, tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa cộng đồng 54 dân tộc anh em sẽ tiếp tục được tăng cường, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, là nền tảng tinh thần vững chắc để đưa đất nước đi trên con đường đổi mới, hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

CHIẾN THẮNG