ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Trách nhiệm cộng đồng

Trách nhiệm cộng đồng
13:07 - 31/12/2021
Chung tay giúp đỡ người lao động vượt qua khó khăn do đại dịch VTV1 Ngày 29.12.2021
Với các chính sách hỗ trợ kịp thời của Đảng, NN , người lao động chịu ảnh hưởng từ đại dịch đã phần nào được tháo gỡ những khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã chung tay đồng lòng giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống.