ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Trách nhiệm cộng đồng

Trách nhiệm cộng đồng
06:15 - 21/03/2023
Chương trình Nhà Đại đoàn kết ngày 20.3.2023
Những năm qua, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (gọi tắt là PVFCCo) trực thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã dành hàng nghìn tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó ưu tiên một nguồn kinh phí khá lớn cho việc xây mới, sửa chữa nhà đoàn đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc , qua đó góp phần giúp họ từng bước thoát nghèo bền vững vươn lên ổn định cuộc sống.