ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế

Đa dạng hình thức tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình VTV1 Ngày 4.7.2022
Xác định BHXH, BHYT là chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội ,thời gian qua, cơ quan BHXH tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, qua đó giúp người dân thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.