ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế

Đảm bảo quyền lợi về chính sách BHYT cho học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh An Giang
Những năm qua, mặc dù đại dịch Covid19 đã gây ra nhiều ảnh hưởng, song BHXH tỉnh An Giang đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan để đảm bảo quyền lợi về chính sách BHYT cho học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh