ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế

Đẩy mạnh tuyên truyền tham gia chính sách BHXH tự nguyện tại Khánh Hòa
BHXH tự nguyện là chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Tại Khánh Hòa, đồng bào các tôn giáo, tín đồ phật tử chiếm tỷ lệ khá cao trong cộng đồng dân cư trong tỉnh. Tuy nhiên vì nhiều lý do, số đồng bào tôn giáo được thụ hưởng chính sách BHXH tự nguyện còn khá khiêm tốn. Chính vì vậy, ngay sau khi đại dịch Covid-19, BHXH tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều giải pháp trong đó tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ và tích cực tham gia chính sách BHXH tự nguyện.