ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Doanh nghiệp - Doanh nhân
15:20 - 07/06/2021
Để thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dich vừa phát triển kinh tế thì đẩy mạnh ứng dụng công nghệ là giải pháp hữu hiệu VTV1 Ngày 7.6.2021
Thực hiện nghiêm chỉ thị của thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhưng đồng thời cũng bảo đảm việc sản xuất kinh doanh không bị ngưng trệ. Nhiều đơn vị đã có những giải pháp phù hợp với đặc thù lĩnh vực của mình. Một trong số đó thì giải pháp về ứng dụng công nghệ là chìa khoá hữu hiệu và được khuyến khích phát triển.

Thực hiện nghiêm chỉ thị của thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhưng đồng thời cũng bảo đảm việc sản xuất kinh doanh không bị ngưng trệ. Nhiều đơn vị đã có những giải pháp phù hợp với đặc thù lĩnh vực của mình. Một trong số đó thì giải pháp về ứng dụng công nghệ là chìa khoá hữu hiệu và được khuyến khích phát triển.