ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Trách nhiệm cộng đồng

Trách nhiệm cộng đồng
12:23 - 12/09/2022
Điểm tựa cho trẻ em mồ côi do đại dịch Covid19 VTV1 Ngày 12.9.2022
Đại dịch Covid19 đã làm hơn 4000 trẻ trở thành trẻ mồ côi, có những em mất cả cha lẫn mẹ. Đây cũng chính là những em nhỏ phải chịu rất nhiều khó khăn, thiệt thòi khi bước vào một năm học mới. Sự đồng hành, tiếp sức của cộng đồng là điểm tựa để các em có thể bước tiếp con đường phía trước.