ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Trách nhiệm cộng đồng

Trách nhiệm cộng đồng
11:39 - 04/10/2021
Doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, đảm bảo việc làm cho người lao động. VTV1 Ngày 4.10.2021
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19, trách nhiệm của các doanh nghiệp không chỉ là làm tốt công tác phòng chống dịch mà còn phải phấn đấu chăm lo đời sống, duy trì việc làm ổn định cho người lao động. Đó không chỉ là tiêu chí đánh giá một doanh nghiệp thành công, mang lại lợi ích cho nền kinh tế mà còn là một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội khi nỗ lực cùng cả nước thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế hiệu quả. Ghi nhận tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam