ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Đóng góp của vốn tín dụng chính sách vào công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm ở quận Nam Từ Liêm

Xóa đói giảm nghèo

Nguồn tin laodongxahoi.net

13:34 - 05/07/2022

(LĐXH) - Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách có vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, ổn định chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Đóng góp của vốn tín dụng chính sách vào công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm ở quận Nam Từ Liêm

Quận Nam Từ Liêm được thành lập theo Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ, trên cơ sở tách ra từ huyện Từ Liêm, chính thức hoạt động từ ngày 01/4/2014. Theo quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2050, quận Nam Từ Liêm là một trong những đô thị lõi, là trung tâm hành chính, dịch vụ, thương mại của Thủ đô Hà Nội. Quận cũng là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh và mạnh mẽ trong các quận, huyện thuộc Thành phố, với nhiều dự án trọng điểm đã và đang được triển khai.

Sáng ngày 29/6/2022, Quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đóng góp của vốn tín dụng chính sách vào công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm ở quận Nam Từ Liêm - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Tuân, Giám đốc NHCSXH quận Nam Từ Liêm phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong 20 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội, Quận uỷ, HĐND, UBND quận Nam Từ Liêm, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận, nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ, Thành phố và của Quận đã được NHCSXH truyền tải đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần không nhỏ để giúp đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn quận ngày càng được nâng lên thực hiện thắng lợi mục tiêu tạo việc làm, giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Theo báo cáo của NHCSXH quận Nam Từ Liêm, tính đến ngày 31/5/2022, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua 03 tổ chức chính trị - xã hội của Phòng giao dịch NHCSXH quận Nam Từ Liêm là 265.598 triệu đồng với 3.725 khách hàng đang vay vốn, chiếm tỷ trọng 96,9% trên tổng dư nợ tín dụng chính sách đang triển khai tại đơn vị.

Đóng góp của vốn tín dụng chính sách vào công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm ở quận Nam Từ Liêm - Ảnh 2.

Đồng chí Trần Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm phát biểu tại Hội nghị

Toàn địa bàn quận có 108 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) đang hoạt động hiệu quả tại 127 tổ dân phố, trực thuộc quản lý của 03 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với tổng số 3.725 thành viên, bình quân mỗi Tổ có 34 thành viên. Qua kết quả rà soát, phân loại Tổ TK&VV, toàn quận có 108 Tổ TK&VV xếp loại Tốt (tỷ lệ 100%); không có tổ xếp loại khá, trung bình, yếu.

Tổng nguồn vốn hoạt động tại Phòng giao dịch NHCSXH quận Nam Từ Liêm đạt 294.739 triệu đồng, tăng 288.907 triệu đồng (gấp 50,5 lần) so với thời điểm Phòng giao dịch NHCSXH huyện Từ Liêm (cũ) đi vào hoạt động và tăng 247.239 triệu đồng (gấp 6,2 lần) so với thời điểm thành lập Phòng giao dịch NHCSXH quận Nam Từ Liêm.

Trong 20 năm qua, nguồn vốn cho vay trên địa bàn huyện Từ Liêm (cũ) và quận Nam Từ Liêm hiện nay không ngừng tăng trưởng đã ngày càng đáp ứng được tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Cơ cấu tăng trưởng nguồn vốn có sự chuyển dịch từ nguồn vốn Trung ương sang nguồn vốn địa phương, nhất là sự tăng lên đáng kể của nguồn vốn ngân sách quận ủy thác qua NHCSXH đã thể hiện sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của Quận ủy, HĐND, UBND quận trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt, kể từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, UBND quận đã cân đối ngân sách chuyển 73.687 triệu đồng sang NHCSXH quận để bổ sung nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, góp phần thực hiện các mục tiêu hàng năm của quận về giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đóng góp của vốn tín dụng chính sách vào công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm ở quận Nam Từ Liêm - Ảnh 3.

Đồng chí Đào Sỹ Hải, Phó Giám đốc NHCSXH Hà Nội và đồng chí Phạm Thị Thanh Hương,

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai tín dụng chính sách 

Trong giai đoạn huyện Từ Liêm (từ năm 2003 đến tháng 5/2014) nguồn vốn tín dụng qua NHCSXH đã cho vay được 21.544 lượt khách hàng vay vốn với doanh số cho vay đạt 261.642 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 147.017 triệu đồng.

Trong 09 năm (từ tháng 6/2014 đến nay) thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, quận Nam Từ Liêm đã tập trung nguồn lực tín dụng qua NHCSXH cho vay được 14.784 lượt khách hàng vay vốn với doanh số cho vay đạt 718.893 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 474.599 triệu đồng. Tổng dư nợ 3 chương trình tín dụng chính sách đến 31/5/2022 đạt 274.096 triệu đồng, tăng 226.596 triệu đồng, gấp 5,8 lần so với dư nợ khi thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 22% với 3.735 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn, dư nợ bình quân là 71 triệu đồng/khách hàng, tăng 48 triệu đồng/khách hàng so với khi thành lập.

Đóng góp của vốn tín dụng chính sách vào công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm ở quận Nam Từ Liêm - Ảnh 4.

Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm tặng hoa chúc mừng NHCSXH quận 

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% phường trên địa bàn quận, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, giúp cho gần 15.800 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn, góp phần giúp cho trên 6.800 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 13.276 lao động, giúp cho 443 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính, hỗ trợ xây mới và cải tạo 6.818 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 67 ngôi nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ 30 khách hàng mua nhà ở xã hội, xây mới, sửa chữa nhà để ở giúp người dân an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống; hỗ trợ 9 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất kinh doanh do tác động của dịch bệnh COVID-19 cho 1.964 lượt lao động... Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, do đó, đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo.

Kết quả đạt được trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn quận trong những năm qua đã khẳng định sự phù hợp giữa chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Chính phủ với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách. Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách có vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, ổn định chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo định hướng từng thời kỳ của quận ủy, HĐND, UBND quận./.

Thảo Lan