ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Doanh nghiệp - Doanh nhân
23:29 - 04/04/2022
Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp vừa và nhỏ ổn định sx kinh doanh sau dịch VTV1 Ngày 4.4.2022
Phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống cho người dân, doanh nghiệp là một trong những mục tiêu ưu tiên trong điều kiện bình thường mới. Vì vậy Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách để doanh nghiệp và người dân phục hồi kinh tế, bên cạnh đó là sự vào cuộc kịp thời của các tổ chức tín dụng đã và đang mang lại nhiều khởi sắc mới cho người dân và doanh nghiệp.