ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Hoạt động nhân đạo nổi bật

Hỗ trợ vốn quay vòng phòng tránh thiên tai cho phụ nữ nghèo VTV1 Ngày 17.10.2022
Hỗ trợ vốn quay vòng phòng tránh thiên tai cho phụ nữ nghèo là một trong những dự án mang lại giá trị bền vững của Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai.Đây cũng là một mô hình hiệu quả cho mục tiêu phòng tránh thiên tai dựa vào cộng đồng, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo dõi chúng tôi: 

TTĐT: https://nhandaovtv.vn/ 

 Zalo: https://zalo.me/1765109299729193408 

 Facebook: https://www.facebook.com/nhandaovtv.v... 

Lotus: https://lotus.vn/w/profile/7494874635... 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCdHH... 

Trân trọng cảm ơn !