ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế

Hoạt động hướng về cộng đồng của công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH VTV1 Ngày 1.8.2022
Bên cạnh vai trò tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT – 2 chính sách trụ cột trong hệ thống ASXH của Đảng- nhà nước, cơ quan BHXHVN cũng đặc biệt quan tâm đến các hoạt động hướng về cộng động. Toàn thể các công chức, viên chức, người LĐ luôn mang một tinh thần hăng hái, nhiệt tình với các hoạt động mà ngành BHXH tổ chức.