ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Hoạt động chữ thập đỏ

Hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc Hội CTĐVN lần thứ XI VTV1 Ngày 8.8.2022
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CTĐ VN lần thứ XI sẽ diễn ra vào cuối tháng 8, các tỉnh Hội trên cả nước đã đồng loạt tổ chức đại hội và bầu ra đoàn đại biểu tham gia đại hội đại biểu toàn quốc. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hầu hết các cấp Hội đã đạt được những kết quả nổi bật trong hoạt động trợ giúp nhân đạo, nhiệm kì mới hứa hẹn có nhiều đột phá để tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của 1 tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp.