ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Hoạt động chữ thập đỏ

Hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội CTĐVN VTV1 Ngày 4.7.2022
Hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội CTĐVN,công tác chuẩn bị, cũng như những hội nghị quan trọng đã và đang được Hội CTĐVN triển khai. Thông qua những hội nghị này, công tác Hội và phong trào CTĐ cũng đặt ra những phương hướng, hoạt động trọng tâm trong thời gian tới.