ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Trách nhiệm cộng đồng

Trách nhiệm cộng đồng
16:30 - 26/12/2022
Hướng tới những đảo ngọc không rác nhựa
Nhân loại đang đối mặt với thảm họa ô nhiễm trắng – vấn nạn do việc sử dụng quá nhiều túi nilon và đồ nhựa 1 lần.Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng chất thải rắn xả ra biển nhiều nhất trên thế giới.Hiện nay, nhiều huyện đảo trên cả nước cũng đang triển khai những mô hình giảm rác thải nhựa để hướng tới những đảo ngọc ngày càng xanh, vì môi trường bền vững.