ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Covid-19

Covid-19
18:03 - 23/08/2021
Kịp thời hỗ trợ, chia sẻ yêu thương tới những hoàn cảnh, những nơi chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.
Cuộc chiến với Covid19 không của riêng ai, mà mỗi tổ chức, cá nhân đều có thể đóng góp sức mình, cùng tạo nên sức mạnh đoàn kết. Ở những thời điểm, những nơi chịu tác động mạnh mẽ của dịch bệnh, sự hỗ trợ kịp thời về vật chất hay tinh thần đều trở nên vô cùng đáng quý.