ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Hoạt động nhân đạo nổi bật

Ký kết phối hợp giữa T.Ư Hội CTĐ VN và UB MTTQ VN về tăng cường tổ chức các hd nhân đạo VTV1 Ngày 6.3.2023
Nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 43 và Kết luận số 44 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Chữ thập đỏ trong tình hình mới, Chương trình phối hợp giữa T.Ư Hội CTĐ VN và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được ký kết. Việc phối hợp bảo đảm phát huy thế mạnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên và công khai, minh bạch, công bằng trong các hoạt động nhân đạo.