ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Hoạt động chữ thập đỏ

Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội CTĐVN VTV1 Ngày 21.11.2022
Sinh thời, Chủ tịch HCM đã từng căn dặn “Phải xuất phát từ lòng yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”. Lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam cho mỗi cán bộ, hội viên, TNV CTĐ VN trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển . Kỷ niệm 76 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là dịp để toàn Hội nhìn lại những dấu son lịch sử, cùng nêu cao quyết tâm thực hiện tốt sứ mệnh mà Đảng, NN và Nhân dân đã tin tưởng giao phó