ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Mỗi tháng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp công dân ít nhất 1 ngày

Sự kiện nổi bật

Nguồn tin baotintuc.vn

10:14 - 21/12/2021

Đây là nội dung Thông tư số 166/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng ban hành quy định tiếp công dân trong Bộ Quốc phòng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2022.

Mỗi tháng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp công dân ít nhất 1 ngày - Ảnh 1.

Chiều 13/4/2021, tại thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp xúc với các cử tri phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.

Thông tư quy định việc tiếp công dân phải đảm bảo nguyên tắc: Tiến hành tại trụ sở, địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị, theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định. Bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, thuận tiện, không phân biệt đối xử. Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm tiếp công dân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân của Bộ, bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết để tiếp công dân theo quy định. Mỗi tháng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bố trí thời gian tiếp công dân ít nhất 1 ngày tại trụ sở tiếp công dân của Bộ (trừ trường hợp đột xuất).

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị các cấp (từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên) có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ cho việc tiếp công dân theo quy định. Chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp nhận, phân loại, hướng dẫn, trả lời đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân với cơ quan, đơn vị liên quan.

Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc quyền thực hiện tiếp công dân theo quy định của pháp luật; chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ đãi ngộ đối với người làm công tác tiếp công dân, người được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm việc tại nơi tiếp công dân theo quy định. Cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng trực tiếp tiếp công dân ít nhất 1 ngày/1 tháng; cấp còn lại trực tiếp tiếp công dân ít nhất 2 ngày/1 tháng.

Ủy ban Kiểm tra Đảng giúp Đảng ủy cùng cấp tiếp công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh những vấn đề liên quan đến kỷ luật Đảng, phẩm chất cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt cũng như thực hiện nhiệm vụ tại tổ chức Đảng thuộc thẩm quyền quản lý.

Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất quản lý công tác tiếp công dân trong Bộ Quốc phòng, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quản lý, điều hành trụ sở tiếp công dân Bộ Quốc phòng. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp công dân tại trụ sở, ban hành nội quy trụ sở tiếp công dân (bộ phận một cửa Bộ Quốc phòng).

Chánh Thanh tra quốc phòng, Chánh Thanh tra Bộ đội Biên phòng các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy cấp mình về việc triển khai, điều hành và thực hiện tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật.