ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Nam Định: Tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Y tế và sức khỏe

Nguồn tin laodongxahoi.net

12:52 - 09/03/2022

(LDXH) - Để tiếp tục đảm bảo chăm sóc, bảo vệ trẻ em tốt nhất hạn chế tối đa những tác động xấu của dịch Covid-19, đồng thời khắc phục hậu quả trước mắt và lâu dài của dịch Covid-19 đến trẻ em, mới đây UBND tỉnh Nam Định đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nam Định: Tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Nam Định: Tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Công văn yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bám sát việc triển khai chính sách chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em do Trung ương ban hành, triển khai hướng dẫn kịp thời tới cơ sở và các đơn vị liên quan; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể đề xuất các giải pháp chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trẻ em bị ảnh hưởng nặng hoặc bị di chứng do Covid-19, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng do Covid-19… phù hợp với tình hình, điều kiện riêng của tỉnh; chú trọng việc trẻ em được chăm sóc bởi người thân thích; Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện việc chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại các cơ sở bảo trợ xã hội và cộng đồng, đảm bảo trẻ em mồ côi được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất cả về thể chất lẫn tinh thần, ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân thích; Thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi Covid-19, tăng cường vận động kết nối các nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Phối hợp chặt chẽ với Cục trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các địa phương thực hiện kịp thời biện pháp hỗ trợ trẻ em mồ côi do Covid-19; Tăng cường truyền thông nâng cao vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, kiến thức phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Sở Y tế hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch và đẩy mạnh thực hiện việc tiêm vắc xin phòng Covid-19cho trẻ em theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt chú ý thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong và sau khi tiêm cho trẻ em; Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc điều trị và chăm sóc trẻ em bị nhiễm Covid-19 và ảnh hưởng bởi Covid-19 tại nơi tập trung và tại gia đình

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 039/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng đào tạo, giáo dục; Tuyên truyền, hướng dẫn gia đình trong việc phối hợp với nhà trường chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm an toàn, hiệu quả khi học trực tuyến; theo dõi tâm lý học sinh do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và bị hạn chế tiếp xúc trong thời gian dài để tư vấn, động viên kịp thời, giảm áp lực tâm lý cho học sinh và phòng, chống bạo lực có nguy cơ gia tăng đối với học sinh; vận động hỗ trợ thiết bị máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có điều kiện học online; Bảo đảm an toàn khi học sinh học trực tiếp tại trường học.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát huy vai trò của gia đình trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em nhất là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chú trọng phòng, chống bạo lực, xâm hại, sao nhãng trẻ em trong môi trường gia đình; Hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thể chất và tinh thần để bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và gia đình trong dịch Covid-19.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em và bảo vệ trẻ em tại địa phương. Tổ chức điều trị và chăm sóc cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và ảnh hưởng bởi Covid-19. Thực hiện chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nói riêng, bảo đảm trẻ em mồ côi được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất về thể chất và tinh thần, ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân thích; Triển khai kịp thời chế độ, chính sách của Nhà nước đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; chú trọng cung cấp dịch vụ xã hội ban đầu ngay từ cơ sở, thôn khu, trường học; Tăng cường truyền thông sâu rộng, thường xuyên đến tận cộng đồng thôn, khu, đến gia đình, cha mẹ và trẻ em về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa Covid-19 để tránh lây nhiễm và lây lan trong cộng đồng và trách nhiệm của cộng đồng, người dân trong phòng chống Covid-19 cho trẻ em; vận động hỗ trợ, chăm sóc trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, phát huy vai trò của toàn xã hội và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, không để xảy ra bạo lực, xâm hại trẻ em, gây áp lực tâm lý với trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh…/.

Minh Cảnh