ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế

Nâng cao nhận thức của người dân công giáo tỉnh Khánh Hòa về ý nghĩa của chính sách BHXH tự nguyện
Là một tỉnh ven biển, đồng bào công giáo chiếm tỉ lệ khá cao trong cộng đồng dân cư ở tỉnh Khánh hòa .Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, số bà con công giáo tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn rất khiêm tốn.Chính vì vậy, ngay sau khi đại dịch Covitd 19, Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều giải pháp,trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân vùng công giáo hiểu rõ ý nghĩa và tích cực tham gia chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện