ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Doanh nghiệp - Doanh nhân
16:30 - 05/07/2021
Nỗ lực của doanh nghiệp bảo đảm an toàn phòng dịch, duy trì việc làm cho lao động VTV1 Ngày 7.5.2021
Nỗ lực của doanh nghiệp bảo đảm an toàn phòng dịch, duy trì việc làm cho lao động

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19, trách nhiệm của các doanh nghiệp không chỉ là làm tốt công tác phòng chống dịch mà còn phải phấn đấu chăm lo đời sống, duy trì việc làm ổn định cho người lao động. Đó không chỉ là tiêu chí đánh giá một doanh nghiệp thành công, mang lại lợi ích cho nền kinh tế mà còn là một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội khi nỗ lực cùng cả nước thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế hiệu quả. Ghi nhận tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.