ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Trách nhiệm cộng đồng

Trách nhiệm cộng đồng
14:13 - 19/04/2022
Phát huy trách nhiệm xã hội của các tổ chức,đv doanh nghiệp dưới tác động của TT, DB VTV1 Ngày 18.4.2022
Trách nhiệm xã hội đã trở thành 1 phần không thể thiếu trong hoạt động của mỗi doanh nghiệp hiện đại, phát triển. Đặc biệt dưới những ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh… tinh thần sẵn sàng chia sẻ, sự chung tay của các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp càng đóng vai trò quan trọng, cùng cộng đồng vượt khó vươn lên.