ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế

Phát triển BHYT, BHXH tự nguyện trong đk khó khăn tại Quảng Ngãi VTV1 Ngày 8.8.2022
Hơn hai năm qua, dịch bệnh covid19 đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi nói chung cũng như việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành BHXH tỉnh nói riêng. Thế nhưng vượt lên những khó khăn, BHXH tỉnh đã chỉ đạo cả hệ thống thực hiện đồng loạt các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ, nhất là phát triển BHYT, BHXH tự nguyện.