ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế

Phát triển hệ thống tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT chuyên nghiệp, hiệu quả VTV1 Ngày 13.3.2023
Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT có vai trò quan trọng trong việc phát triển đối tượng tham gia 2 chính sách này. Mỗi nhân viên thu và ngay cả những người đã, đang tham gia BHXH, BHYT cũng chính là đội ngũ tuyên truyền viên để chính sách ASXH của Đảng, NN tiếp cận được tới mọi người dân.