ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Trách nhiệm cộng đồng

Trách nhiệm cộng đồng
17:45 - 22/03/2023
Phóng sự: Ấm áp những tấm lòng luôn sẻ chia VTV5
Hơn 20 năm qua, TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí, gọi tắt PVFCCo trực thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN đã luôn xác định, cùng với nhiệm vụ kinh doanh sản xuất, doanh nghiệp luôn coi trọng công tác an sinh xã hội. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm lớn lao của đội ngũ người lao động ngành dầu khí với xã hội. Những năm qua PVFCCo đã dành hàng trăm tỉ đồng đầu tư vào các công trình phúc theo chương trình Nông Thôn mới, nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên cả nước.