ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Quảng Nam tạo môi trường an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

Cuộc sống tươi đẹp

Nguồn tin laodongxahoi.net

10:49 - 25/10/2021

(LĐXH)- Để kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông, tạo môi trường an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, ngày 20/10/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030.

Hiện nay, tỉnh Quảng Nam có 358.025 trẻ em chiếm 23,94% tổng dân số toàn tỉnh (nam 188.321 trẻ, chiếm 52,60%; nữ 169.704 trẻ, chiếm 47,40%). Trong đó, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 18.116 em, chiếm tỷ lệ 5,06%; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 40.099 em, chiếm tỷ lệ 11,2% tổng số trẻ em toàn tỉnh.

Nhiều năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là công tác là phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói riêng ở Quảng Nam được triển khai thực hiện đồng bộ, khoa học với nhiều dự án, mô hình mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thường xuyên tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em, góp phần hạn chế tình trạng trẻ em bị tai nạn, thương tích; nhiều phong trào, mô hình bảo vệ trẻ em ở cộng đồng, khu dân cư đã tác động tích cực đến việc thực hiện các quyền của trẻ em.

Quảng Nam tạo môi trường an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em - Ảnh 1.

Cấp chứng chỉ học bơi cho các em học sinh tại huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam)

Trong đó, các hoạt động hỗ trợ nâng cao kỹ năng phòng, chống xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em được Quảng Nam triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Cán bộ làm công tác trẻ em và có liên quan đến trẻ em các cấp thường xuyên được tập huấn để nâng cao các kiến thức liên quan đến phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, xâm hại trẻ em…

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan, cha mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên, trẻ em và cộng đồng về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống 150/100.000 trẻ em và 120/100.000 trẻ em vào năm 2030. Giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích xuống còn 13/100.000 và giảm xuống còn 10/100.000 trẻ em vào năm 2030. Hằng năm, giảm từ 5 - 10% số trẻ em bị tử vong và bị thương do tai nạn giao thông. Giảm 10% số trẻ em tử vong do đuối nước năm 2025 và 20% vào năm 2030.

Tỉnh phấn đấu có 30% ngôi nhà thuộc các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn vào năm 2025 và 35% vào năm 2030; 30% Trường Mầm non, Tiểu học, THCS đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn vào năm 2025 và 35% vào năm 2030; 4% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em vào năm 2025 và 4,5% vào năm 2030.

Mục tiêu truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, Quảng Nam phấn đấu có 90% trẻ em, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích năm 2025 và 95% vào năm 2030. 90% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết các quy định về an toàn giao thông đường bộ năm 2025 và 95% vào năm 2030. 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và 70% vào năm 2030; 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và 60% vào năm 2030. 90% trẻ em sử dụng áo phao cứu sinh khi tham gia giao thông trên các phương tiện đường thủy nội địa có bắt buộc sử dụng áo phao cứu sinh năm 2025 và 95% vào năm 2030.

Tỉnh đặt mục tiêu về đào tạo, tập huấn là có 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan được tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 70% cán bộ cấp xã, công chức, viên chức, giáo viên, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được tập huấn các kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2025 và 90% vào năm 2030.

Phấn đấu có 70% nhân viên y tế thôn, bản, nhân viên y tế trường học biết các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích năm 2025 và 100% vào năm 2030. 100% huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện thu thập thông tin, dữ liệu về tình hình tai nạn, thương tích trẻ em; thí điểm và nhân rộng việc triển khai chương trình hướng dẫn, tư vấn, giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, dạy bơi an toàn cho trẻ em.

Bên cạnh việc đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện những mục tiêu trên, theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và tăng cường thực hiện quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước, tai nạn giao thông đối với trẻ em. Điều phối công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và xã hội về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; triển khai tư vấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Nâng cao năng lực về kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và trẻ em. Hướng dẫn triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí cộng đồng an toàn và xây dựng ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em…

Lê Việt