ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Trách nhiệm cộng đồng

Trách nhiệm cộng đồng
16:17 - 19/12/2022
Tái chế hướng tới tương lai xanh
Với tốc độ sử dụng đồ nhựa, túi nilon như hiện nay, Việt Nam được xếp vào nước có số lượng rác nhựa thải ra gấp đôi so với các nước có thu nhập thấp. Và đáng nói, không chỉ rác thải nhựa mà rất nhiều loại rác thải khác có thể tái chế được đều đang bị thải bỏ một cách lãng phí, làm chúng mất đi cơ hội được tái sinh. Để hướng tới một tương lai xanh, phát triển bền vững, tái chế đang là xu hướng được nhiều cá nhân, tổ chức và cộng động khu dân cư lựa chọn.