ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

TPHCM: Hơn 111.000 lao động hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

(LĐXH) - Ngày 16/10/2020, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ “Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp”; Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Chính phủ “Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp”; Công văn chỉ đạo số 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

TPHCM: Hơn 111.000 lao động hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

(LĐXH) - Ngày 16/10/2020, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ “Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp”; Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Chính phủ “Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp”; Công văn chỉ đạo số 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

TPHCM: Hơn 111.000  lao động hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục hưởng BHTN tại Trung tâm DVVL TPHCM ( tháng 4/2021)

Theo đó, ngày 04/10/201, Bảo hiểm xã hội TP.HCM ban hành Hướng dẫn số 3464/BHXH-HD về việc Quy trình giải quyết mức nhận hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Chính phủ. Kết quả chỉ sau nửa tháng thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP đã có hơn 111.000 người lao động được hưởng chính sách này.

Cụ thể, từ 1-15/10/2021, Bảo hiểm xã hội TPHCM đã giải quyết chi hỗ trợ cho 4.512 đơn vị và 111.127 người lao động, trong đó có 96.225 lao động đang tham gia và 14.902 lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tổng số tiền chi hỗ trợ là 235 tỷ đồng, trong đó chi cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 204,2 tỷ đồng, chi cho người lao động đang bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 30,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội TPHCM cũng đã thực hiện giảm đóng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ 1% xuống 0%. Tính đến ngày 15/10, Bảo hiểm xã hội TPHCM đã giải quyết cho 81.866 đơn vị và 1.760.306 lao động với số tiền xấp xỉ 1.900 tỷ đồng.

Vương Linh