ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

TP.HCM: Khuyến khích người dân nhận chế độ bảo hiểm xã hội, trợ thất nghiệp qua thanh toán không dùng tiền mặt

(LĐXH) - UBND TP.HCM vừa có công văn gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố, Sở LĐ-TB&XH, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng nhà nước chi nhán TP.HCM, Bưu điện Thành phố; UBND thành phố Thủ Đức và UBND các quận – huyện về việc: vận động, khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt năm 2022

Cụ thể, thực hiện Quyết định số 1813/QD-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025; Quy định số 999/QD-BHXH ngày 31/03/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt nam về việc gia chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt năm 2022; theo đề nghị của BHXH TP.HCM, UBND TP.HCM yêu cầu:

Bảo hiểm xã hội TP.HCM, giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt năm 2022 cho BHXH thành phố Thủ Đức và quận – huyện trực thuộc BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng, hoạch định chi tiết các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với  mục tiêu người nhận lương hựu, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt năm 2022 đạt 88% (trong đó, tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp thất nghiệp hàng tháng là 72%, nhận trợ cấp BHXH một lần là 99%, trợ cấp thất nghiệp là 99%). Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo BHXH thành phố Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp với Bưu điện TP.HCM triển khai có hiệu quả Công văn số 34941UBND- VX ngày 20/10/2021 của UBND  TP.HCM về tăng cường chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn TP.HCM. Tăng cường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, cơ quan Bưu điện, đơn vị sử dụng lao động, hệ thống các ngân hàng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với người hưởng nhằm thông tin một cách rộng rãi về lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt trong phòng chống dịch Covid-19.

UBND Thành phố còn chỉ đạo BHXH Thành phố tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp  BHXH, kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ quan BHXH với ngân hàng, Bưu điện. Đôn đốc, theo dỗi các đơn vị thực hiện, đồng thời tổng hợp báo cáo với BHXH Việt Nam, UBND Thành phố.

Song song đó, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với cá cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về thanh toán các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân  hàng để nâng cao hiểu biết, thay đổi thói quen từ thanh toán tiền mặt sang không dùng tiền mặt của người dân trên địa bàn,..

UBND TP.HCM giao Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố tuyên truyền, vận động người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp nhận trợ cấp thông qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo mục tiệ 99% người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài  khoản.

UBND Thành phố cũng giao Bưu điện thành phố phối hợp với BHXH Thành phố triển khai đến từng điểm chi trả, công tác tuyên truyền, vận động người dân nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân, phấn đấu đạt chỉ tiêu thanh toán không dùng tiền mặt năm 2022,… Phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn hướng dẫn người dân đăng ký mở tài khoản và nhận thẻ ATM ngay tại điểm chi trả.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM đề nghị: Ngân hàng nhà nước chi nhánh TP.HCM đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt,…; Khuyến khích các ngân hàng thương mại áp dụng dịch vụ phí thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp, tạo điều kiện để người sử dụng tiếp cận dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; Chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện bố trí hợp lý và phát triển mạng lưới các cây ATM tạo thuận  lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân  hàng,…

UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cơ quan, doanh nghiệp, UBND các phường, xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp ở địa phương nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trương Đăng