ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Hoạt động chữ thập đỏ

Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH XI Hội CTĐVN VTV1 Ngày 19.9.2022
Đại hội đại biêu toàn quốc Hội CTĐVN lần thứ XI đã thống nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kì mới bao gồm :hai khâu đột phá, một phong trào và một cuộc vận động lớn, hai chương trình trọng điểm và hai đề án. Trong đó, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật” và “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” là 2 chương trình trọng điểm hướng tới cải thiện điều kiện sống, lao động và học tập cho hàng triệu người dân.