ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Vấn đề đoàn kết, vai trò ý nghĩa của đoàn kết, các giải pháp xây dựng đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị

Trách nhiệm cộng đồng

Nguồn tin laodongxahoi.net

22:43 - 12/06/2022

(LĐXH) - Sáng ngày 8/6/2022, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề: "Về vấn đề đoàn kết, vai trò ý nghĩa của đoàn kết, các giải pháp xây dựng đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị" cho toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị .

Vấn đề đoàn kết, vai trò ý nghĩa của đoàn kết, các giải pháp xây dựng đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị

Tới dự buổi nói chuyện chuyên đề và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Nguyễn Thị Liên - nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội; các đồng chí Trưởng, phó các phòng, đội và toàn thể đảng viên, viên chức người lao động của đơn vị.

Vấn đề đoàn kết, vai trò ý nghĩa của đoàn kết, các giải pháp xây dựng đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên - nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội- báo cáo chuyên đề

Tại buổi nói chuyện, đồng chí Nguyễn Thị Liên đã truyền đạt đến toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị các nội dung chính: Về vấn đề đoàn kết, vai trò ý nghĩa của đoàn kết, các giải pháp xây dựng đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị.

Đoàn kết là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cơ quan,tổ chức. Đoàn kết là nhiệm vụ then chốt, đặt nền móng cho sự thành công. Đoàn kết tạo nên sức mạnh trí tuệ tập thể, gắn kết từng cá nhân với tập thể tạo nên tập thể vững mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khỏi trong cơ quan, đơn vị. Tạo môi trường làm việc cởi mở, hoàn thiện.

Để xây dựng sự đoàn kết trong đơn vị, cần kịp thời ban hành các nội quy, quy chế của đơn vị, mỗi người phải có chủ đích của mình, cam kết trên tư tưởng, tinh thần. Đòi hỏi các hoạt động của cá nhân phải biết thay đổi, thích nghi, hy sinh cá nhân để phục vụ cho mục đích của tập thể. Lãnh đạo cơ quan phải quan tâm đến lợi ích vật chất, tinh thần của đảng viên, viên chức, người lao động. Sự đoàn kết phải có tổ chức, có lãnh đạo, có kỷ cương. Đoàn kết trong cấp ủy, trong Đảng bộ. Mỗi đảng viên, viên chức, người lao động phải rèn luyện lối sống, tác phong, tư cách đạo đức. Thực hiện đúng đắn kỷ luật phát ngôn, tôn ti, trật tự, chuẩn chỉ. Có thái độ phê bình đúng, mang tính xây dựng.

Vấn đề đoàn kết, vai trò ý nghĩa của đoàn kết, các giải pháp xây dựng đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị - Ảnh 2.

Đảng viên, viên chức, người lao động Trung tâm tham dự buổi nói chuyện chuyên đề.

Để tạo được sự đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động trong một tập thể, trách nhiệm đầu tiên là thuộc về các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo Trung tâm, sau đó là của các đảng viên và nhân viên, phải nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt nội quy, quy chế, chức trách, nhiệm vụ được giao, vừa tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tổ chức, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp và kến thức thực tiễn cho cán bộ, đảng viên.

Người đứng đầu đơn vị cần phải đảm bảo quản lý điều hành trên cơ sở chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế, cơ quan, đơn vị đồng thời chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và sự đồng thuận về ý chí, hành động mục tiêu chung; đặc biệt, cán bộ quản lý các Phòng, Đội của đơn vị phải là trung tâm đoàn kết, không ngừng hoàn thiện mình để tổ chức, xây dựng tốt các mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong các tổ chức; tin cậy lẫn nhau, tạo bầu không khí ấm áp tình đồng chí, đồng nghiệp; luôn đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực và là trung tâm gắn kết từng viên chức, người lao động trong đơn vị. Đây là một vấn đề tuy không mới, song rất khó, nó đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý phải xác định rõ tầm quan trọng của việc xây dựng khối đoàn kết, xác định đúng mục tiêu và có biện pháp phù hợp từ công tác chính trị tư tưởng đến tổ chức và cán bộ.

Vấn đề đoàn kết, vai trò ý nghĩa của đoàn kết, các giải pháp xây dựng đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị - Ảnh 3.

Đồng chí Kiều Thị Hương - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội quán triệt một số nội dung tăng cường sự đoàn kết trong đơn vị

Đồng chí Kiều Thị Hương - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm quý giá về vấn đề đoàn kết, vai trò ý nghĩa của đoàn kết, các giải pháp xây dựng đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị. Đồng chí đề nghị mỗi đảng viên, viên chức, người lao động phải xây dựng đoàn kết nội bộ. Đồng chí tin tưởng, toàn thể viên chức và người lao động Trung tâm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Trịnh Thị Phương

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội