ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế

Ý nghĩa của tấm thẻ BHYT với người dân nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế
Thực tế cho thấy với những người không may gặp rủi ro về sức khỏe, bắt buộc phải nằm viện điều trị dài ngày sẽ càng thấy rõ tính nhân văn của thẻ BHYT. Tấm thẻ BHYT thực sự là chiếc phao cứu sinh đặc biệt với các bệnh nhân nghèo