Xây dựng Nông thôn mới

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới tại Thái Bình VTV Ngày 23.10.2023

Sau hơn 12 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quỳnh Phụ đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực trên mọi mặt của đời sống xã hội. Với quan điểm “xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng”, các địa phương trong huyện tiếp tục tập trung mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao qua đó tạo nên một diện mạo mới, sức sống mới, thành một điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của Thái Bình.

Theo dõi chúng tôi:

TTĐT: https://nhandaovtv.vn/

Zalo: https://zalo.me/1765109299729193408

Facebook: https://www.facebook.com/nhandaovtv.v...

Lotus: https://lotus.vn/w/profile/7494874635...

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCdHH...

Trân trọng cảm ơn !

Danh mục khác