Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế

BHXH Vn cải cách hành chính, ứng dụng CNTT để hoàn thiện hơn

Cùng với cả hệ thống chính trị. BHXH VN đã tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào kết quả chung của công tác chuyển đổi số và đề án 06 của Chính phủ. Qua đó đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để giải quyết nhanh. kịp thời, đầy đủ, chính xác các chế độ cho người tham gia.
Theo dõi chúng tôi:
TTĐT: https://nhandaovtv.vn/ 
Zalo: https://zalo.me/1765109299729193408 
Facebook: https://www.facebook.com/nhandaovtv.v...
Lotus: https://lotus.vn/w/profile/7494874635...
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCdHH...
Trân trọng cảm ơn !

Danh mục khác