Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Xóa đói giảm nghèo

09:10 24/09/2021

Tỉnh Kon Tum có hơn 53% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận đồng bào DTTS giữ nếp nghĩ cũ, chưa mạnh dạn thay đổi cách thức sản xuất, chưa biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất... nên dù đã được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ nhưng đời sống vẫn gặp không ít khó khăn. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo người DTTS chiếm 93,74% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững - Ảnh 1.

 Trồng cà phê tại tỉnh Kon Tum. Ảnh minh họa: TTXVN.

Trước thực tế đó, Kết luận số 08-KL/TU ngày 24-2-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã đề ra chủ trương triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” (cuộc vận động). Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Kon Tum cho biết: Với mong muốn đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh có đời sống tinh thần, vật chất ngày càng được cải thiện, nâng cao, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động cuộc vận động và kêu gọi các cấp, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo... đoàn kết, tham gia thực hiện cuộc vận động với nhiều nội dung: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh ủy, nhất là về các lĩnh vực đất đai, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương đồng bào DTTS điển hình trong lao động sản xuất nhằm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững; hướng dẫn đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo sử dụng hiệu quả nguồn lực của gia đình, nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn tái đầu tư sản xuất, biết triển khai các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả; hướng dẫn đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao gắn với đề án mỗi xã một sản phẩm; vận động đồng bào DTTS tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng dược liệu, phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, tích cực tham gia trồng, bảo vệ và quản lý rừng...

Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” tuy mới được triển khai nhưng đã và đang tạo ra luồng gió mới trong vùng đồng bào DTTS của tỉnh Kon Tum. Cấp ủy, chính quyền đã khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức phát động và triển khai rộng khắp cuộc vận động đến các thôn, làng. MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội các cấp đã hưởng ứng mạnh mẽ, lồng ghép thực hiện cuộc vận động này với phong trào thi đua yêu nước, những cuộc vận động khác do các cấp, ngành phát động. Với sự vào cuộc đồng bộ, có mục tiêu cụ thể cho từng địa phương, từng đơn vị, cuộc vận động sẽ giúp bà con đồng bào DTTS từng bước loại dần những tập tục lạc hậu, vươn lên thoát nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

BẠCH DƯƠNG

Bài viết liên quan

Danh mục khác