Chính sách trợ cấp, nuôi dưỡng người khuyết tật trong cơ sở bảo trợ xã hội

Bạn đọc

13:02 21/09/2022

Ông Vũ Văn Quyết ở Hải Dương hỏi, Con trai tôi bị khuyết tật bẩm sinh có được hưởng chính sách không? Quy định pháp luật hiện nay cụ thể về chế độ cho người khuyết tật? Các vấn đề liên quan đến chính sách dành cho người khuyết tật?

Chính sách trợ cấp, nuôi dưỡng người khuyết tật trong cơ sở bảo trợ xã hội - Ảnh 1.

Người bị khuyết tật thì sẽ được hưởng chính sách gì?

Căn cứ Điều 44 Luật Người khuyết tật 2010 quy định về trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng thángbao gồm:

+ Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật này;

+ Người khuyết tật nặng.

Đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng bao gồm:

+ Gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người đó;

+ Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng;

+ Người khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều này đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

- Người khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều này là trẻ em, người cao tuổi được hưởng mức trợ cấp cao hơn đối tượng khác cùng mức độ khuyết tật.

- Mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với từng loại đối tượng theo quy định tại Điều này do Chính phủ quy định.

Theo quy định trên thì người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Để xem xét người khuyết tật thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hay không thì trước tiên người khuyết tật phải được xác định mức độ khyết tật và cấp Giấy chứng nhận khuyết tật.

Trường hợp con trai ông nếu bị khuyết tật nặng thì được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, nếu là người khuyết tật đặc biệt nặng thì được trợ cấp xã hội hàng tháng và được hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho hộ gia đình. Nếu là khuyết tật nhẹ thì sẽ không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Chính sách trợ cấp, nuôi dưỡng người khuyết tật trong cơ sở bảo trợ xã hội - Ảnh 2.

Nuôi dưỡng người khuyết tật trong cơ sở bảo trợ xã hội hiện nay như thế nào?

Căn cứ Điều 45 Luật Người khuyết tật 2010 quy định về việc nuôi dưỡng người khuyết tật trong cơ sở bảo trợ xã hội cụ thể:

- Người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.

- Nhà nước cấp kinh phí nuôi dưỡng người khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều này cho các cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm:

+ Trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng;

+ Mua sắm tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày;

+ Mua thẻ bảo hiểm y tế;

+ Mua thuốc chữa bệnh thông thường;

+ Mua dụng cụ, phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng;

+ Mai táng khi chết;

+ Vệ sinh cá nhân hàng tháng đối với người khuyết tật là nữ.

Chính phủ quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng và kinh phí quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy, theo quy định trên nếu ông thấy rằng đối với các trường hợp người khuyết tật được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ thì sẽ được các trợ cấp, bảo hiểm y tế, thuốc chưa bệnh, chi phí mai táng...và một số vấn đề khác ông xem thêm thông tin trên để áp dụng cho con mình

Cơ sở chăm sóc người khuyết tật là cơ sở nào?

Căn cứ Điều 47 Luật Người khuyết tật 2010 quy định về cơ sở chăm sóc người khuyết tật là cơ sở nuôi dưỡng, cung cấp dịch vụ tư vấn, trợ giúp người khuyết tậtbao gồm:

+ Cơ sở bảo trợ xã hội;

+ Cơ sở dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật;

+ Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập;

+ Cơ sở chăm sóc người khuyết tật khác.

- Chính phủ quy định điều kiện thành lập, hoạt động, giải thể cơ sở chăm sóc người khuyết tật.

- Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động cho cơ sở chăm sóc người khuyết tật công lập.

Trách nhiệm của cơ sở chăm sóc người khuyết tật hiện nay ra sao?

Căn cứ Điều 48 Luật Người khuyết tật 2010 quy định về trách nhiệm của cơ sở chăm sóc người khuyết tật cụ thể:

- Tuân thủ điều kiện hoạt động của cơ sở chăm sóc người khuyết tật; thực hiện đầy đủ các quy chuẩn về nuôi dưỡng, cung cấp dịch vụ tư vấn, trợ giúp người khuyết tật tương ứng với từng loại cơ sở.

- Thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất chưa bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật.

Tịnh Thủy

Bài viết liên quan