Người hiến bộ phận cơ thể có được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí không?

Bạn đọc

19:14 23/09/2022

Bạn đọc hỏi người hiến bộ phận cơ thể phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục nào? Người hiến bộ phận cơ thể có được hưởng những quyền lợi nào? Có được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí không? Chế độ khám sức khỏe định kỳ đối với người hiến bộ phận cơ thể được thực hiện như thế nào?

Người hiến bộ phận cơ thể phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đăng ký hiến bộ phận như thế nào?

Người có nhu cầu hiến bộ phận cơ thể phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định tại Điều 12 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 2006 như sau:

- Người có đủ điều kiện quy định tại Điều 5 Luật này có quyền bày tỏ nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể của mình với cơ sở y tế, cụ thể điều kiện đó là: Người từ đủ mười tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác.

- Khi nhận được thông tin của người có nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể người, cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo cho Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

- Khi nhận được thông báo về trường hợp hiến mô, bộ phận cơ thể người, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có trách nhiệm thông báo cho cơ sở y tế quy định tại Điều 16 Luật này để tiến hành các thủ tục đăng ký cho người hiến.

- Khi nhận được thông báo của Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, cơ sở y tế quy định tại Điều 16 Luật này có trách nhiệm sau đây:

+ Trực tiếp gặp người hiến để tư vấn về các thông tin có liên quan đến hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người;

+ Hướng dẫn việc đăng ký hiến theo mẫu đơn; thực hiện việc kiểm tra sức khỏe cho người hiến;

+ Báo cáo danh sách người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống cho Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

- Việc đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống có hiệu lực kể từ khi cơ sở y tế nhận đơn đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống.

- Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu đơn đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống; việc tư vấn, kiểm tra sức khỏe cho người hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống.

Như vậy, người muốn hiến bộ phận cơ thể phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật.

Người hiến bộ phận cơ thể được thực hiện thủ tục lấy bộ phận cơ thể như thế nào?

Thủ tục lấy bộ phận cơ thể được tiến hành theo Điều 14 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 2006 như sau:

- Chỉ cơ sở y tế quy định tại Điều 16 Luật này mới được tiến hành lấy mô, bộ phận cơ thể ở người sống.

- Chỉ lấy mô, bộ phận cơ thể ở người sống đã đăng ký hiến. Trong trường hợp cấp cứu mà cần phải ghép mô hoặc cần ghép mô cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột thì được phép lấy mô của người chưa đăng ký hiến nếu có sự đồng ý của người đó.

- Cơ sở y tế trước khi tiến hành lấy mô, bộ phận cơ thể ở người sống có trách nhiệm sau đây:

+ Tư vấn về sức khỏe, tâm lý xã hội cho người hiến;

+ Kiểm tra các thông số sinh học của người hiến.

- Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể việc tư vấn, kiểm tra các thông số sinh học của người hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống.

Người hiến bộ phận cơ thể có được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí không?

Theo Điều 17 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 2006 quy định về quyền lợi của người đã hiến mô, bộ phận cơ thể người như sau:

- Người đã hiến mô được chăm sóc, phục hồi sức khoẻ miễn phí ngay sau khi thực hiện việc hiến mô tại cơ sở y tế.

- Người đã hiến bộ phận cơ thể người có các quyền lợi sau đây:

+ Được chăm sóc, phục hồi sức khoẻ miễn phí ngay sau khi thực hiện việc hiến bộ phận cơ thể người tại cơ sở y tế và được khám sức khỏe định kỳ miễn phí;

+ Được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí;

+ Được ưu tiên ghép mô, bộ phận cơ thể người khi có chỉ định ghép của cơ sở y tế;

+ Được tặng Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể chế độ tài chính về khám sức khỏe định kỳ và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người đã hiến bộ phận cơ thể người.

Theo quy định trên, ta thấy người hiến bộ phận cơ thể được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Như vậy, ta thấy người hiến bộ phận cơ thể phải đáp ứng điều kiện, thực hiện thủ tục đăng ký để được thực hiện hiến bộ phận cơ thể. Theo đó, người hiến bộ phận cơ thể được hưởng những quyền lợi theo quy định của pháp luật, trong đó có quy định về quyền được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Diệu Đường

Bài viết liên quan