ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị triển khai về xây dựng xã Huy Tân và thị trấn Phù Yên là xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ An Ninh Tổ Quốc (ANTQ) 2022

Nông thôn mới
08:59 - 28/05/2022

Sáng ngày 27/5, huyện Phù Yên tổ chức hội nghị triển khai về xây dựng xã Huy Tân và thị trấn Phù Yên là xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ An Ninh Tổ Quốc (ANTQ). Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đào Văn Nguyên, phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ;Lãnh đạo Công an Huyện. Tới dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, cán bộ, công chức xã Huy Tân và Thị trấn Phù yên, đại diện các ban ngành đoàn thể cũng có mặt đầy đủ.

Theo Kế hoạch, Ban Chỉ đạo huyện lựa chọn xã Huy Tân và Thị trấn Phù Yên xây dựng xã, thị trấn điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị triển khai về xây dựng xã Huy Tân và thị trấn Phù Yên là xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ An Ninh Tổ Quốc (ANTQ) 2022 - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội Nghị

Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị triển khai về xây dựng xã Huy Tân và thị trấn Phù Yên là xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ An Ninh Tổ Quốc (ANTQ) 2022 - Ảnh 2.

Các đại biểu tới dự hội nghị

Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị triển khai về xây dựng xã Huy Tân và thị trấn Phù Yên là xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ An Ninh Tổ Quốc (ANTQ) 2022 - Ảnh 3.

Đinh Văn Chiêm – phó Chủ tịch UBND xã Huy Tân báo cáo tại hội nghị

 Trong buổi làm việc, hội nghị được nghe đồng chí Đinh Văn Chiêm – phó Chủ tịch UBND xã Huy Tân báo cáo tình hình kết quả triển khai, thực hiện công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn xã, thị trấn: Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Huyện ủy, UBND huyện và sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể của địa phương và sự quan tâm chỉ đạo của Công an huyện trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn nên công tác phong trào luôn được quan tâm thực hiện với các nội dung, hình thức phong phú và sát tình hình thực tế. Cấp ủy, chính quyền xã và thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã gắn với công tác quản lý nhà nước về ANTT, phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới, địa phương sẽ căn cứ tình hình thực tế, tổ chức Hội nghị tập trung tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện chủ trương và các nội dung công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo kế hoạch đề ra; thông qua Bí thư chi bộ, Trưởng các bản, tiểu khu; tổ chức các buổi tuyên truyền, nói chuyện, các diễn đàn, các cuộc thi, hội thi, các hoạt động văn hoá, ngày hội thể thao, và nhiều hình thức thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân để phục vụ công tác tuyên truyền tới toàn dân.

Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị triển khai về xây dựng xã Huy Tân và thị trấn Phù Yên là xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ An Ninh Tổ Quốc (ANTQ) 2022 - Ảnh 4.

Đồng chí Đào Văn Nguyên – Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chỉ Đào Văn Nguyên – Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát biểu: Đây là kế hoạch được Ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Phù Yên triển khai với mục đích huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; Đảm bảo an toàn trên địa bàn, về người, về tài sản, phấn đấu làm giảm tội phạm, các tai, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự, văn minh đô thị, tạo môi trường xã hội ổn định thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội; thiết thực phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cũng trong bài phát biểu Đc Đào Văn Nguyên đã ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong thời gian vừa qua đồng thời đề nghị: Địa phương tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức của cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng;  đổi mới hình thức phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ  đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phù hợp với mọi hoàn cảnh.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch cần đảm bảo đồng bộ, thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, huy động sự tham gia tích cực của Nhân dân, đảm bảo việc xây dựng xã, thị trấn điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.